صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک حکمت ایرانیان 51,025,416,284
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 16,323
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 33,677 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,174,880
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,125,983
تاریخ محاسبه NAV: 1394/02/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,125,983
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود