صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک حکمت ایرانیان 103,285,183,738
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 27,594
حسابرس: موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران
تعداد واحدهای باقی مانده: 22,406 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,806,093
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/06/02‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,743,031
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/05/05‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,743,031
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود