صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک حکمت ایرانیان 49,308,103,484
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 15,937
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,063 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,139,644
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,093,939
تاریخ محاسبه NAV: 1394/04/13 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,093,939
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود