صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک حکمت ایرانیان 84,304,993,457
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 24,268
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 25,732 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,525,555
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/06/02‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,473,916
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/07/07‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,473,916
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود