صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک حکمت ایرانیان 83,765,295,708
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 24,537
حسابرس: مؤ سسه حسابرسی دایا رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 25,463 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,464,700
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/06/02‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,413,836
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/06/25‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,413,836
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود