صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۳۱ ۱.۳۶ ۲۱۵.۱۱ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱.۴۶ ۱.۳۱ ۱۹,۷۶۴.۸۶ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۷۹) (۰.۱۴) (۹۴.۵۶) (۴۰.۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۶) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۰۷) ۰.۲۱ (۲۲.۳۸) ۱۱۶.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۳۹) (۲.۷۸) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۴۲) (۰.۱۱) (۷۸.۶۵) (۳۲.۶۳)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۲۸ ۱.۱۹ ۱۰,۲۵۶.۶ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۶۸ ۰.۳۹ ۱,۰۷۹.۵۳ ۳۱۹.۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۶۶ ۰.۳۶ ۱,۰۱۶.۹۸ ۲۷۶.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰ (۰.۲۲) ۰.۸۲ (۵۴.۴۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۹۸ ۱.۱۴ ۳,۴۳۶.۲۶ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۵۵ ۰.۴۱ ۶۴۱.۶۸ ۳۴۲.۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۷۶) (۱.۴۱) (۹۳.۹۱) (۹۹.۴۳)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۶۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۶ ۰ ۴۲۶.۷۷ ۰