صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۱۴,۱۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۷۸۵,۸۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۹۰,۹۲۶,۸۸۹,۱۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۳۷,۹۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۳۳,۷۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۳۳,۷۵۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۷۳۷,۹۶۰ ۷۳۳,۷۵۹ ۰ ۰ ۱,۶۶۰,۸۵۸ ۰ ۴۴۶,۷۳۴ ۱,۲۱۴,۱۹۶ ۸۹۰,۹۲۶,۸۸۹,۱۵۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۷۳۷,۹۸۵ ۷۳۳,۷۸۴ ۰ ۴,۷۰۵ ۱,۶۶۰,۸۵۸ ۲۲ ۴۴۶,۷۳۴ ۱,۲۱۴,۱۹۶ ۸۹۰,۹۵۷,۱۷۱,۵۹۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۷۳۸,۰۰۹ ۷۳۳,۷۹۲ ۰ ۷,۷۷۰ ۱,۶۵۶,۱۵۳ ۱۰۰ ۴۴۶,۷۱۲ ۱,۲۰۹,۵۱۳ ۸۸۷,۵۳۱,۰۷۷,۰۳۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۷۲۳,۲۳۴ ۷۱۹,۰۹۴ ۰ ۶,۸۳۲ ۱,۶۴۸,۳۸۳ ۱,۰۰۰ ۴۴۶,۶۱۲ ۱,۲۰۱,۸۴۳ ۸۶۴,۲۳۷,۵۹۹,۹۸۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۷۲۱,۵۹۴ ۷۱۷,۴۳۷ ۰ ۱۶,۲۵۱ ۱,۶۴۱,۵۵۱ ۱,۳۶۸ ۴۴۵,۶۱۲ ۱,۱۹۶,۰۱۱ ۸۵۸,۰۶۲,۸۱۳,۲۹۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۷۱۱,۰۶۹ ۷۰۶,۹۳۳ ۰ ۲۷,۵۶۴ ۱,۶۲۵,۳۰۰ ۰ ۴۴۴,۲۴۴ ۱,۱۸۱,۱۲۸ ۸۳۴,۹۷۸,۱۹۲,۹۹۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۷۱۶,۴۹۸ ۷۱۲,۱۵۴ ۰ ۰ ۱,۵۹۷,۷۳۶ ۰ ۴۴۴,۲۴۴ ۱,۱۵۳,۵۶۴ ۸۲۱,۵۱۵,۰۰۹,۹۷۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۷۰۸,۹۱۳ ۷۰۴,۶۲۶ ۰ ۰ ۱,۵۹۷,۷۳۶ ۰ ۴۴۴,۲۴۴ ۱,۱۵۳,۵۶۴ ۸۱۲,۸۳۱,۱۰۳,۸۴۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۷۰۸,۹۴۰ ۷۰۴,۶۵۳ ۰ ۴۰,۳۶۳ ۱,۵۹۷,۷۳۶ ۰ ۴۴۴,۲۴۴ ۱,۱۵۳,۵۶۴ ۸۱۲,۸۶۲,۴۸۴,۳۷۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۷۰۸,۹۶۷ ۷۰۴,۵۲۵ ۰ ۱۴,۳۸۱ ۱,۵۵۷,۳۷۳ ۴۸ ۴۴۴,۲۴۴ ۱,۱۱۳,۲۰۱ ۷۸۴,۲۷۷,۶۵۸,۷۷۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۶۸۸,۴۳۴ ۶۸۴,۲۰۳ ۰ ۴۶۰ ۱,۵۴۲,۹۹۲ ۰ ۴۴۴,۱۹۶ ۱,۰۹۸,۸۶۸ ۷۵۱,۸۴۸,۴۷۶,۰۵۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۶۷۲,۵۱۲ ۶۶۸,۳۷۹ ۰ ۱۵,۲۶۰ ۱,۵۴۲,۵۳۲ ۱,۳۰۸ ۴۴۴,۱۹۶ ۱,۰۹۸,۴۰۸ ۷۳۴,۱۵۲,۸۸۳,۴۶۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۶۶۲,۲۴۲ ۶۵۸,۲۰۴ ۰ ۲۳۴ ۱,۵۲۷,۲۷۲ ۶۶ ۴۴۲,۸۸۸ ۱,۰۸۴,۴۵۶ ۷۱۳,۷۹۳,۷۵۹,۳۶۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۶۵۴,۹۷۴ ۶۵۱,۰۴۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۷,۰۳۸ ۰ ۴۴۲,۸۲۲ ۱,۰۸۴,۲۸۸ ۷۰۵,۹۱۶,۰۹۶,۱۳۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۶۳۹,۱۱۶ ۶۳۵,۳۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۲۷,۰۳۸ ۰ ۴۴۲,۸۲۲ ۱,۰۸۴,۲۸۸ ۶۸۸,۸۴۸,۴۵۰,۱۸۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۶۳۹,۱۳۹ ۶۳۵,۳۲۳ ۰ ۳۱ ۱,۵۲۷,۰۳۸ ۲,۳۹۷ ۴۴۲,۸۲۲ ۱,۰۸۴,۲۸۸ ۶۸۸,۸۷۳,۲۳۲,۶۱۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۶۳۹,۱۵۲ ۶۳۵,۳۴۵ ۰ ۰ ۱,۵۲۷,۰۰۷ ۶,۶۲۰ ۴۴۰,۴۲۵ ۱,۰۸۶,۶۵۴ ۶۹۰,۳۹۹,۸۰۹,۲۱۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۶۳۸,۷۴۹ ۶۳۴,۹۳۲ ۰ ۱۵ ۱,۵۲۷,۰۰۷ ۵,۱۳۰ ۴۳۳,۸۰۵ ۱,۰۹۳,۲۷۴ ۶۹۴,۱۵۴,۸۳۸,۳۱۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۶۴۳,۳۲۰ ۶۳۹,۴۶۵ ۰ ۰ ۱,۵۲۶,۹۹۲ ۲۶,۱۷۰ ۴۲۸,۶۷۵ ۱,۰۹۸,۳۸۹ ۷۰۲,۳۸۱,۷۱۵,۱۴۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۶۵۲,۵۵۶ ۶۴۸,۷۲۵ ۰ ۱۶,۴۲۱ ۱,۵۲۶,۹۹۲ ۱,۰۴۰ ۴۰۲,۵۰۵ ۱,۱۲۴,۵۵۹ ۷۲۹,۵۳۰,۰۷۹,۸۰۸