صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۲,۰۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۷,۵۵۴,۶۱۷,۳۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۵۸۰,۱۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۳۵۰,۴۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۳۵۰,۴۸۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۷,۵۸۰,۱۱۰ ۱۷,۳۵۰,۴۸۲ ۰ ۰ ۱۰۴,۴۱۹ ۰ ۹۶,۵۶۳ ۷,۹۲۸ ۱۳۷,۵۵۴,۶۱۷,۳۸۶
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۷,۵۸۰,۳۰۲ ۱۷,۳۵۰,۶۷۳ ۰ ۰ ۱۰۴,۴۱۹ ۲۱ ۹۶,۵۶۳ ۷,۹۲۸ ۱۳۷,۵۵۶,۱۳۸,۴۵۳
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۷,۵۷۹,۹۹۴ ۱۷,۳۵۰,۹۷۲ ۰ ۰ ۱۰۴,۴۱۹ ۰ ۹۶,۵۴۲ ۷,۹۴۹ ۱۳۷,۹۲۲,۸۷۸,۳۳۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۷,۴۳۷,۶۹۲ ۱۷,۲۰۹,۰۱۲ ۰ ۱۱ ۱۰۴,۴۱۹ ۰ ۹۶,۵۴۲ ۷,۹۴۹ ۱۳۶,۷۹۴,۴۳۹,۲۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۷,۴۷۶,۸۹۹ ۱۷,۲۴۷,۴۱۰ ۰ ۹ ۱۰۴,۴۰۸ ۱۰ ۹۶,۵۴۲ ۷,۹۳۸ ۱۳۶,۹۰۹,۹۴۴,۰۵۶
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۷,۳۳۹,۱۶۱ ۱۷,۱۰۹,۶۶۳ ۰ ۲۶ ۱۰۴,۳۹۹ ۰ ۹۶,۵۳۲ ۷,۹۳۹ ۱۳۵,۸۳۳,۶۱۳,۵۳۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۷,۰۴۲,۱۵۱ ۱۶,۸۲۰,۸۵۴ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۵۳۲ ۷,۹۱۳ ۱۳۳,۱۰۳,۴۱۶,۹۷۷
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۶,۸۶۱,۵۹۵ ۱۶,۶۴۸,۵۲۰ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۵۳۲ ۷,۹۱۳ ۱۳۱,۷۳۹,۷۴۲,۲۸۱
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۶,۸۶۱,۷۸۲ ۱۶,۶۴۸,۷۰۸ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۵۳۲ ۷,۹۱۳ ۱۳۱,۷۴۱,۲۲۲,۷۵۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶,۸۶۱,۹۷۰ ۱۶,۶۴۸,۸۹۶ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۵۳۲ ۷,۹۱۳ ۱۳۱,۷۴۲,۷۱۱,۸۸۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۶,۷۰۶,۶۶۴ ۱۶,۴۹۳,۸۹۵ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۲۴۹ ۹۶,۵۳۲ ۷,۹۱۳ ۱۳۰,۵۱۶,۱۹۱,۷۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۶,۵۴۷,۴۸۲ ۱۶,۳۴۳,۳۸۳ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۲۸۳ ۸,۱۶۲ ۱۳۳,۳۹۴,۶۹۵,۲۵۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۶,۳۲۶,۹۲۹ ۱۶,۱۲۱,۹۷۴ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۲۸۳ ۸,۱۶۲ ۱۳۱,۵۸۷,۵۵۳,۸۵۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۶,۲۹۸,۵۲۳ ۱۶,۰۹۶,۶۳۷ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۲۸۳ ۸,۱۶۲ ۱۳۱,۳۸۰,۷۵۲,۴۵۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۶,۲۱۰,۳۱۴ ۱۶,۰۰۹,۷۳۳ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۲۸۳ ۸,۱۶۲ ۱۳۰,۶۷۱,۴۴۲,۷۷۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۶,۲۱۰,۲۰۳ ۱۶,۰۰۹,۶۲۲ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۲۸۳ ۸,۱۶۲ ۱۳۰,۶۷۰,۵۳۷,۷۲۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۶,۲۱۰,۱۴۱ ۱۶,۰۰۹,۵۶۰ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۷ ۹۶,۲۸۳ ۸,۱۶۲ ۱۳۰,۶۷۰,۰۲۹,۵۸۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۶,۱۷۳,۱۰۰ ۱۵,۹۷۳,۱۹۴ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۱۲۰ ۹۶,۲۷۶ ۸,۱۶۹ ۱۳۰,۴۸۵,۰۲۴,۷۰۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۶,۰۵۵,۱۶۴ ۱۵,۸۵۹,۷۸۱ ۰ ۳۰ ۱۰۴,۳۷۳ ۰ ۹۶,۱۵۶ ۸,۲۸۹ ۱۳۱,۴۶۱,۷۲۲,۲۶۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۶,۰۵۵,۰۱۲ ۱۵,۸۵۹,۱۸۸ ۰ ۰ ۱۰۴,۳۴۳ ۶۶ ۹۶,۱۵۶ ۸,۲۵۹ ۱۳۰,۹۸۱,۰۲۹,۶۳۸