صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۴۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۴,۵۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۰۱,۲۳۲,۱۹۵,۴۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸,۲۸۵,۰۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۷,۷۰۹,۴۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۷,۷۰۹,۴۱۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۷۸,۲۸۵,۰۰۹ ۷۷,۷۰۹,۴۱۹ ۰ ۸۱ ۱۱۹,۲۸۲ ۱۱۱ ۱۰۳,۸۹۶ ۱۵,۴۵۸ ۱,۲۰۱,۲۳۲,۱۹۵,۴۸۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۷۷,۰۵۵,۱۲۱ ۷۶,۴۹۰,۱۳۵ ۰ ۱۳۵ ۱۱۹,۲۰۱ ۵۷ ۱۰۳,۷۸۵ ۱۵,۴۸۸ ۱,۱۸۴,۶۷۹,۲۰۳,۲۸۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۷۴,۵۳۹,۱۳۵ ۷۴,۰۰۸,۳۹۳ ۰ ۱۹۴ ۱۱۹,۰۶۶ ۱۷ ۱۰۳,۷۲۸ ۱۵,۴۱۰ ۱,۱۴۰,۴۶۹,۳۳۳,۴۴۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۷۳,۴۵۳,۲۵۹ ۷۲,۹۴۳,۰۶۰ ۰ ۰ ۱۱۸,۸۷۲ ۰ ۱۰۳,۷۱۱ ۱۵,۲۳۳ ۱,۱۱۱,۱۴۱,۶۲۶,۳۲۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۷۳,۸۶۶,۸۷۷ ۷۳,۳۵۷,۶۵۱ ۰ ۰ ۱۱۸,۸۷۲ ۰ ۱۰۳,۷۱۱ ۱۵,۲۳۳ ۱,۱۱۷,۴۵۷,۱۰۱,۶۲۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۷۳,۸۶۹,۷۲۸ ۷۳,۳۶۰,۵۰۳ ۰ ۵۱ ۱۱۸,۸۷۲ ۱۳ ۱۰۳,۷۱۱ ۱۵,۲۳۳ ۱,۱۱۷,۵۰۰,۵۳۵,۷۵۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۷۳,۸۷۱,۸۵۶ ۷۳,۳۶۱,۳۵۷ ۰ ۸۵ ۱۱۸,۸۲۱ ۳۱۰ ۱۰۳,۶۹۸ ۱۵,۱۹۵ ۱,۱۱۴,۷۲۵,۸۲۵,۰۲۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۷۱,۶۷۵,۷۵۳ ۷۱,۱۹۸,۳۳۰ ۰ ۲۶۰ ۱۱۸,۷۳۶ ۲۰ ۱۰۳,۳۸۸ ۱۵,۴۲۰ ۱,۰۹۷,۸۷۸,۲۵۲,۹۲۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۶۹,۳۶۹,۸۰۴ ۶۸,۹۰۳,۰۰۸ ۰ ۱۲۶ ۱۱۸,۴۷۶ ۱۴۶ ۱۰۳,۳۶۸ ۱۵,۱۸۰ ۱,۰۴۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۶۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۷۰,۳۸۶,۱۵۹ ۶۹,۹۱۰,۷۷۹ ۰ ۸۷ ۱۱۸,۳۵۰ ۲۴۴ ۱۰۳,۲۲۲ ۱۵,۲۰۰ ۱,۰۶۲,۶۴۳,۸۴۲,۳۹۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۶۹,۹۹۴,۶۹۰ ۶۹,۵۲۵,۶۲۷ ۰ ۰ ۱۱۸,۲۶۳ ۰ ۱۰۲,۹۷۸ ۱۵,۳۵۷ ۱,۰۶۷,۷۰۵,۰۵۸,۷۲۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۶۸,۱۸۲,۷۰۸ ۶۷,۷۲۷,۹۶۱ ۰ ۰ ۱۱۸,۲۶۳ ۰ ۱۰۲,۹۷۸ ۱۵,۳۵۷ ۱,۰۴۰,۰۹۸,۲۹۶,۸۸۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۶۸,۱۸۵,۴۷۵ ۶۷,۷۳۰,۷۲۸ ۰ ۸۱ ۱۱۸,۲۶۳ ۶ ۱۰۲,۹۷۸ ۱۵,۳۵۷ ۱,۰۴۰,۱۴۰,۷۹۰,۱۸۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۶۸,۱۹۳,۷۵۴ ۶۷,۷۳۶,۷۱۳ ۰ ۱۲۳ ۱۱۸,۱۸۲ ۳۹ ۱۰۲,۹۷۲ ۱۵,۲۸۲ ۱,۰۳۵,۱۵۲,۴۵۲,۲۴۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۶۶,۹۶۰,۶۱۳ ۶۶,۵۰۵,۱۹۱ ۰ ۱۱۷ ۱۱۸,۰۵۹ ۱ ۱۰۲,۹۳۳ ۱۵,۱۹۸ ۱,۰۱۰,۷۴۵,۸۸۷,۰۲۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۶۴,۸۰۶,۵۵۰ ۶۴,۳۵۴,۸۹۳ ۰ ۲۱۰ ۱۱۷,۹۴۲ ۶۳ ۱۰۲,۹۳۲ ۱۵,۰۸۲ ۹۷۰,۶۰۰,۴۹۸,۲۴۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۶۳,۱۰۰,۰۹۳ ۶۲,۶۶۶,۶۴۷ ۰ ۷۸ ۱۱۷,۷۳۲ ۴۲ ۱۰۲,۸۶۹ ۱۴,۹۳۵ ۹۳۵,۹۲۶,۳۷۹,۲۲۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۶۲,۰۸۹,۶۶۴ ۶۱,۶۶۳,۹۸۵ ۰ ۰ ۱۱۷,۶۵۴ ۰ ۱۰۲,۸۲۷ ۱۴,۸۹۹ ۹۱۸,۷۳۱,۷۱۲,۵۷۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۶۰,۱۲۲,۴۷۱ ۵۹,۷۱۴,۶۲۹ ۰ ۰ ۱۱۷,۶۵۴ ۰ ۱۰۲,۸۲۷ ۱۴,۸۹۹ ۸۸۹,۶۸۸,۲۵۵,۷۹۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۶۰,۱۲۴,۷۰۶ ۵۹,۷۱۶,۸۶۴ ۰ ۰ ۱۱۷,۶۵۴ ۰ ۱۰۲,۸۲۷ ۱۴,۸۹۹ ۸۸۹,۷۲۱,۵۵۰,۶۵۲