صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
حساب‌های بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک شهر احمد قصیر ۴۹۷ سپرده کوتاه مدت IR۱۹۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۳۰۰۰ ۷۰۰۳۰۰۰
بانک آینده مرکزی ۲۰۱ سپرده کوتاه مدت IR۸۹۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵ ۰۲۰۳۳۵۱۱۱۹۰۰۵
بانک خاورمیانه مرکزی ۱۰۰۷ سپرده کوتاه مدت IR۵۱۰۷۸۰۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۰۸ ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۷۰۸