صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر راه اندازی امکان احراز هویت غیر حضوری در صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم
منبع -
مقدمه راه اندازی امکان احراز هویت غیر حضوری در صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم
متن خبر

راه اندازی امکان احراز هویت غیر حضوری در صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم

پیوست