صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی اخبار شرکت
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/11 مبنی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/11 مبنی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست