صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/20 ساعت 13
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/03/20 ساعت 13
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست