صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۲.۶۲) (۳.۱۶) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۲.۲) (۰.۶۴) (۹۹.۹۷) (۹۰.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲.۰۳ ۲.۱۸ ۱۵۳,۳۲۳.۰۲ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۲۸ ۱.۹۶ ۱۷۷.۲۲ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۰.۳۵) ۰.۰۹ (۷۲.۶۷) ۳۶.۷۳
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۵۵) (۰.۹) (۸۶.۵۳) (۹۶.۳۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۵۴ ۲.۵۴ ۲۶,۲۸۱.۵۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱.۵۵ ۳.۰۱ ۲۷,۴۵۹.۱۹ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۵۸) (۱.۹) (۸۷.۹۱) (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۹ ۰.۳۸ ۲,۵۵۴.۵۶ ۲۹۲.۴۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۱.۲۴) (۰.۶۲) (۹۸.۹۶) (۸۹.۸۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۴۷) (۰.۳۵) (۸۲.۰۱) (۷۲.۱۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۳۹ ۲.۷۲ ۱۵,۲۱۷.۶۴ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۷ ۰