صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۱.۸۹) (۲.۷۳) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲.۴۲) (۲.۷۱) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۱۴ ۰ ۶۸.۸۵ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۰.۱۷) (۰.۴۹) (۴۶.۰۸) (۸۳.۳۴)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۲.۷۸) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۷۴) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۷۵) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۳۱) (۱.۱۵) (۹۹.۱۹) (۹۸.۵۵)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۱۷) ۰.۰۱ (۴۷.۰۲) ۲.۹۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۳) (۱.۱) (۶۶.۵۸) (۹۸.۲۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳.۰۲ ۳.۵۹ ۵,۱۴۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۹۱ ۰.۰۷ ۲,۵۸۲.۲۷ ۳۱.۰۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۵ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱.۳۴ ۱.۷۲ ۱۲,۵۹۵.۴۸ ۴۹,۷۸۶.۹