صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱.۱۱ ۰.۸۹ ۵,۴۲۳.۱۵ ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۳ ۰.۳۸ ۱۹۴.۴۱ ۲۹۸.۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۱.۱۴) (۱) (۹۸.۵) (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۶۴) ۰.۱۷ (۹۰.۳۹) ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰.۰۲ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۱.۵۷ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ (۰.۲۵) ۰.۲۲ (۵۹.۲۱) ۱۱۹.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۶۴) (۱.۳۹) (۹۹.۷۶) (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۱۴) ۰.۰۷ (۴۰.۰۳) ۳۱.۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۹ (۰.۳) ۳۹.۰۳ (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۹۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۶۳ ۱.۲۱ ۳۶,۷۰۱.۷۶ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۸ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۷۴ ۰.۸۳ ۵۳,۵۰۴.۶۳ ۱,۹۴۶.۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ ۰.۴۱ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۸ (۰.۷۷) ۳۴.۷۷ (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ ۰.۴۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ ۰.۴۱ ۰