صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۲) ۰ (۷.۷۶) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۲۶) (۱.۵۳) (۹۹.۰۳) (۹۹.۶۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۲۷) ۰.۷ (۶۳.۲۱) ۱,۱۶۵.۴۲
۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۲۲ ۲.۷۶ ۳۰۲,۹۹۸.۷۳ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۸۷) (۱.۹۳) (۹۹.۹) (۹۹.۹۲)
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۲) (۲.۹۷) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۰.۱۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۵۳) (۰.۳۷) (۸۵.۵۳) (۷۴.۱۸)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۰۱) (۲.۵۱) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۹)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۴ ۰.۴۳ ۳۳۴.۴ ۳۸۲.۸۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۴۴ ۲.۲۶ ۱۸,۴۲۳.۱۱ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۶۴ ۴.۳۲ ۴.۶۷E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۹ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۹۲) (۰.۲۷) (۹۶.۶۱) (۶۲.۷۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰.۲۱ ۰.۱۵ ۱۱۷.۲۴ ۷۲.۶۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۶۳ ۲.۴ ۳۶,۹۳۷.۵۲ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴.۰۵ ۴.۲۳ ۱.۹۶E+۰۸ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳