صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۸۱ ۰.۵۶ ۱,۸۲۷.۸۸ ۶۷۶.۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۹۷ ۰.۳۱ ۳,۲۹۳.۲۲ ۲۱۴.۳۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۰۷ ۱.۴۱ ۴,۷۷۲.۴۲ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱.۵۶ ۱.۲۸ ۲۷,۹۲۳.۲۳ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۶۱) (۰.۹۳) (۸۹.۲۷) (۹۶.۶۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۳۲) (۰.۲۲) (۶۸.۸۸) (۵۴.۵۷)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۹۴.۲۴ ۹۱.۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۳۵ ۲.۶۳ ۴۸۳,۴۳۰.۴۱ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ ۰.۵۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۶۲ ۰.۸۹ ۳۵,۵۱۸.۶۵ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۷۶ ۰.۹۹ ۵۷,۷۹۶.۷۱ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۹۱ ۴.۳۶ ۱۲۰,۴۳۲,۰۰۳.۶۶ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۶ ۴.۴ ۴۰,۴۳۵,۲۰۲.۳۲ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۷۱ ۱.۷ ۴۸,۰۳۲.۰۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۷۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱.۷۴ (۱.۴) ۵۴,۶۱۲.۳۵ (۹۹.۴۲)