صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۲۶) (۱.۲۵) (۹۹.۰۲) (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۴۹ ۱.۱۶ ۲۱,۶۳۴.۰۲ ۶,۷۴۳.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۸ (۰.۶۸) ۳۴.۴۶ (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۳۸ ۱.۵۱ ۱۴,۸۱۵.۶۵ ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۷۲ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۰۱ ۱.۰۸ ۳,۸۸۱.۱۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۰.۰۹) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۴۵ ۰.۷۲ ۴۱۱.۷۷ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۴۶ ۱.۵۲ ۱۹,۸۹۵.۶۷ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ ۰.۰۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۳ ۱.۶۱ ۱۰,۹۳۳.۱۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۴۲ ۰.۸۹ ۳۶۱.۸۷ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۱۲) (۱.۰۷) (۹۸.۳۸) (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۸۳ ۰.۷ ۱,۹۳۹.۶۸ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۷۳ ۱.۹۶ ۵۲,۸۲۶.۳۷ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۰.۰۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۰.۱) ۰