صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم دانلود